Gdańsk
Kalonka
Lublin - Rudnik
Mrągowo
Ostróda
Warszawa
Zamość
RUDNIK
Fot. ....

ks. proboszcz>

ks. Stanisław Duma - proboszcz parafii św. Ojca Pio w Rudniku

strona internetowa:
http://www.kuria.lublin.pl/parafie/rudnik-pio/
Kaplica i przyszły kościół są dziełem arch. Iwony Matlingiewicz z Rzeszowa i inż. konstruktora Adama Grodnego. W domu jest mieszkanie dla księdza proboszcza i wikariusza, kancelaria i salki katechetyczne.
Rzymsko-katolicka Parafia św. O.Pio
Rudnik 39
20-258 LUBLIN
ks. prob. Stanisław Duma
e-mail: dumas@kuria.lublin.pl
lub: dumas45@op.pl
tel. (081) 751 09 83
kom. 0601 35 76 48
Ks. Stanisław Marian Duma, ur. 3 maja 1959 r. we Frampolu, pochodzi z parafii św. Bartłomieja i św. Stanisława w Goraju Lubelskim (obecnie diecezja zamojsko-lubaczowska).
W dniu 1 grudnia 1999 r. Arcybiskup Metropolita Lubelski Prof. Dr hab. Józef Życiński mianował go pierwszym proboszczem nowej parafii pw. Błogosławionego Ojca Pio w Lublinie - Rudniku z zachowaniem obowiązków wykładowcy muzyki i dyrygenta chóru w Seminarium Duchownym.
W drugą rocznicę erygowania parafii 1 grudnia 2001 r ks. Stanisław zamieszkał wśród swoich parafian przy kościele w Rudniku. 8 kwietnia 2004 roku mianowany Kanonikiem Honorowym Kapituły Archikatedralnej w Lublinie.
.

PARAFIA ŚWIĘTEGO OJCA PIO
została erygowana dekretem Metropolity Lubelskiego Arcybiskupa Józefa Życińskiego dnia 1 grudnia 1999 r. Siedziba parafii została ustanowiona przy kościele w miejscowości Rudnik na terenie gminy Wólka Lubelska. Parafia weszła w skład Dekanatu Lublin - Wschód. Kościół parafialny powstał w latach 1986 - 1993 jako kaplica filialna parafii św. Mikołaja w Lublinie i został wybudowany pod kierunkiem tamtejszego proboszcza Ks. Kan. Czesława Paca według projektu inż. arch. J. Michalaka. Do czasu utworzenia parafii ośrodek był obsługiwany przez duszpasterzy parafii św. Mikołaja, którzy w niedziele i święta odprawiali tu Msze św. o godz. 14:00.
12 grudnia 1999 r. Dziekan Dekanatu Lublin - Wschód Ks. Kan. Józef Siemczyk przewodniczył uroczystości kanonicznego objęcia parafii przez proboszcza ks. Stanisława Dumę. Wspólnota parafialna w chwili utworzenia liczyła ok. 850 mieszkańców. Obecnie liczba ta sięga 1000 osób. Terytorium parafii zostało wydzielone głównie z parafii św. Mikołaja. Oprócz tego z parafii św. Antoniego zostały dołączone ulice Paprociowa i Palmowa. W roku 2001 na prośbę zainteresowanych, do parafii Niepokalanego Poczęcia NMP (Księży Marianów) zostały odłączone ulice: Związkowa, Bursaki, Ceramiczna, Rapackiego, Drukarska oraz część Al. Spółdzielczości Pracy (na odcinku od ul. Związkowej do ul. Dożynkowej). W roku 2003 odłączone zostały ulice Paprociowa i Palmowa, które ponownie przyłączono do parafii św. Antoniego.
Odpust parafialny obchodzony jest w formie Triduum ku czci Ojca Pio i ma charakter rekolekcji, których kulminacją jest suma odpustowa w dniu 23 września (dzień śmierci Ojca Pio). Uroczystości gromadzą licznych czcicieli Świętego Stygmatyka (także spoza parafii). Podczas pierwszego Triduum w Roku Jubileuszowym Ks. Dziekan Kan. J. Siemczyk dokonał uroczystej intronizacji relikwii Św. Ojca Pio (fragment bandaża, którym O. Pio opatrywał stygmaty) otrzymanych w darze z San Giovanni Rotondo.

Od dnia erygowania parafii wierni mają możliwość uczestnictwa w codziennej Mszy św. która odprawiana jest o godz. 18:00 (o 17:00 w czasie zimowym).
Systematycznie uczestniczy w niej grupa 10 - 20 parafian. W niedziele i święta Msze św. odprawiane są o 8:00 i o 10:00.
W parafii działa Grupa Modlitewna św. Ojca Pio, a także Kółka Różańcowe dorosłych i dzieci, Schola Młodzieżowa, Chór Parafialny oraz Rada Duszpasterska wybrana demokratycznie 17 listopada i zaprzysiężona 22 grudnia 2002 r.
Służba Liturgiczna skupia 18 chłopców w wieku 10 - 19 lat, spośród których 5 pełni funkcję lektora.

góra
wnętrze kościółka
ministranci z ks. proboszczem
wnętrze kościółka
z dziećmi pierwszokomunujnymi